Loading...
Computer Life Ν. Ημαθίας Computer Life Ν. Ημαθίας
COMPUTER LIFEΝ. ΗΜΑΘΙΑΣ

Το πληροφοριακό σύστημα Business Life ΟΕΒ  αναπτύχθηκε από την Computer Life για τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων μετά από πολυετή εμπειρία στη διαχείριση των λειτουργιών τους  και με γνώμονα τις ανάγκες τους για εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων και την παροχή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών, με στόχο την αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους.

Είναι ένα νέο, σύγχρονο, ενιαίο και ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα, βασισμένο στην τεχνοτροπία και την τεχνολογία ενός ERP (Enterprise Resource Planning – Σύστημα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων), το οποίο δημιουργήθηκε για να «λύσει» τα χέρια των στελεχών των Οργανισμών.

Με το Business Life ΟΕΒ ERP , έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε  εύκολα και απλά το Μητρώο Μελών σας, τις οικονομικές- αξιακές καρτέλες τους, αλλά και τα διάφορα έγγραφα που προσκομίζουν στο Οργανισμό (αιτήσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, φωτογραφίες κ.α.). Τα στοιχεία που περιγράφουν-προσδιορίζουν ένα μέλος, είναι πλήρως εναρμονισμένα με αυτά του ΟΣΔΕ. Ακόμη, σας δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέλη σας μέσω SMS, τα οποία θα αποστέλλονται αυτόματα μέσω του συστήματος κατόπιν επιλογών σας.

Η Διαχείριση Αγροτεμαχίων, σας δίνει τη δυνατότητα να τα περιγράψετε με λίγες ή πολλές πληροφορίες πλήρως προσαρμοσμένες στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Μερικές από τις πληροφορίες που μπορείτε να καταχωρήσετε στα αγροτεμάχια είναι: Αγρόκτημα, Περιοχή, Διώρυγα, Κανάλι, Καλλιέργεια, Έκταση σε m2 ή στρέμματα κ.α. Επίσης μπορείτε να δώσετε  τις συντεταγμένες του, για να το συνδέσετε με κάποιον χάρτη του διαδικτύου (internet) π.χ. Google Maps ή ακόμη και με κάποιον ψηφιοποιημένο χάρτη του Οργανισμού.

Μπορείτε να έχετε όλο το ιστορικό (οικονομικό & ιδιοκτησιακό) των αγροτεμαχίων από την πρώτη δήλωσή του στον Οργανισμό, να συνδεθεί με πολλούς ιδιοκτήτες ή καλλιεργητές και να περιέχει πολλές καλλιέργειες.

Οι Χρεώσεις των αγροτεμαχίων γίνονται μαζικά ή και μεμονωμένα με τη δήλωση του αγροτεμαχίου και ενσωματώνονται αυτόματα στην οικονομική καρτέλα του αγροτεμαχίου και μέλους ιδιοκτήτη ή καλλιεργητή, ανάλογα με το πώς λειτουργεί ο Οργανισμός.

Οι Τιμοκατάλογοι – Τιμές Χρέωσης διαμορφώνονται από παραμέτρους όπως το αγρόκτημα, την περιοχή, την καλλιέργεια, τον τρόπο άρδευσης κ.ά. ανάλογα με τις αποφάσεις και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε Οργανισμού και η καταχώρησή τους γίνεται και μαζικά.

Οι Εκπτώσεις, οι τόκοι και γενικότερα κάθε χρέωση ή πίστωση που αφορά στα μέλη (Διάφορες Χρεώσεις), υπολογίζονται βάσει πίνακα, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού και υπάρχει η δυνατότητα να τα διαχειριστείτε μαζικά (πρόστιμα, ταχυδρομικά τέλη κ.ά.).

Οι Εισπράξεις γίνονται είτε με ταυτόχρονη έκδοση διπλοτύπου, είτε με απλή καταχώρηση των χειρόγραφων, με δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού εκπτώσεων ή τόκων και με ταυτόχρονη-αυτόματη ενημέρωση των Λογιστικών Βιβλίων και του Ταμείου. Στις πληρωμές των μελών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αξιόγραφα (επιταγές κ.ά.) ή και να καταχωρήσετε προκαταβολές.

Οι Αναφορές που περιέχονται στο Business Life OEB ERP, καλύπτουν τόσο τις πληροφορίες από τις εισπράξεις του Οργανισμού (Ταμείο Ημέρας, Καρτέλες Μελών, Ημερολόγια κ.α.), όσο και την ενημέρωση του Οργανισμού και των ελεγκτικών υπηρεσιών με πλήθος Στατιστικών Στοιχείων.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται μαζικά πλήθος ειδοποιητηρίων ( οφειλής, ληξιπρόθεσμων χρεών κ.ά) και βεβαιώσεις (μη οφειλής) και η «Άδεια χρήσης νερού για άρδευση».

Στην Διαχείριση Προμηθειών, γίνεται η πλήρης παρακολούθηση των οικονομικών καρτελών –για πολλές χρήσεις- των προμηθευτών και άλλων συναλλασσόμενων (Άλλοι Οργανισμοί και Υπηρεσίες κ.α)., με την καταχώρηση όλων των σχετικών παραστατικών. Γίνεται η εκτύπωση όλων των  ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ, δημιουργούνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αγορών – προμηθειών (Μ.Υ.Φ.) και ό,τι άλλο προβλέπεται από τον Κ.Φ.Α.Σ.

Η Διαχείριση Υλικού, γίνεται με την καταχώρηση των σχετικών παραστατικών με ταυτόχρονη ενημέρωση είτε των συναλλασσόμενων είτε και των έργων για τα οποία θα εξαχθούν τα υλικά και με δυνατότητα έκδοσης του Διπλοτύπου Εισαγωγής ή Εξαγωγής Υλικού, της Καρτέλας Υλικού και του Βιβλίου Εισερχομένων & Εξερχομένων Υλικών.

Με το υποσύστημα των Λογιστικών Βιβλίων, γίνεται η ολοκληρωμένη Οικονομική Διαχείριση του Οργανισμού (Ταμείο Ημέρας, Καρτέλες Λογαριασμών, Ημερολόγια, Ισοζύγια κ.α.) και η παρακολούθηση του Δ.Ο.Π.

Το Business Life ERP - ΟΕΒ περιέχει και τα υποσυστήματα της Μισθοδοσίας, του Μητρώου Παγίων αλλά και Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του Business Life ERP - ΟΕΒ είναι:

 • Φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, αποκλειστικά για Windows.
 • Μεγάλες δυνατότητες επέκτασης και εξέλιξης με πρόσθετες εφαρμογές, ειδικά σχεδιασμένες για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας.
 • Άμεση και έγκυρη πληροφορία από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
 • Αξιοπιστία και σιγουριά.

Τα οφέλη του Οργανισμού από τη χρήση του λογισμικού εστιάζονται σε λειτουργικό αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο.

Σε λειτουργικό επίπεδο:

 • Πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών σας.
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των δεδομένων σας με δυνατότητα γρήγορης παραγωγής αναφορών.
 • Αύξηση παραγωγικότητας του προσωπικού σας.
 • Ταχύτητα στις καθημερινές εργασίες σας.
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων.

Σε στρατηγικό επίπεδο:

 • Αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Αποτελεσματική ροή πληροφορίας στον Οργανισμό.
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τον Οργανισμό.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε