Η COMPUTER LIFE Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-τητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TUV RheinlandHellas S.A.

Η Εταιρία μας

Κύριο μέλημα της COMPUTER  LIFE είναι το "after sales suport", το οποίο αποτελεί και τον κύριο μοχλό της ανάπτυξης της.
Αυτό θα αποτελέσει και μελλοντικά την πολιτική της και μαζί με τα προηγμένα προϊόντα της στοχεύει  σε μια ακόμη πιο δυναμική ανάπτυξη στην απαιτητική αγορά της πληροφορικής.
Η εταιρεία, διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την άριστη κάλυψη των συστημάτων της και υπόσχεται την συνέπεια και την αξιοπιστία στις προτάσεις της.
Απόδειξη της διαρκούς ανησυχίας και της προσπάθειας της Computer Life Ν. Ημαθίας να διατηρεί την πρωτοπορία της, σε σχέση με τις εταιρίες πληροφορικής στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας, είναι και το ότι από τον Ιανουάριο του 1996 εγκατέστησε στη Νάουσα τον πρώτο κόμβο Internet στην περιοχή σαν αντιπρόσωπος της εταιρίας EXPERT-NET.
H εταιρία, έχοντας στο πελατολόγιό της μεγάλες εξαγωγικές εταιρίες, οργανισμούς Δημοσίου καθώς και επιτυχημένους επαγγελματίες, αποφάσισε να επενδύσει - με ίδια κεφάλαια - στο Internet, προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της καλύτερη και γρηγορότερη υποστήριξη αλλά και την πληρέστερη πρόσβασή τους στον χώρο της Πληροφορικής.
Τον Αύγουστο του 1996 ήρθε σε συμφωνία με την εταιρία τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών εφαρμογών FORTHNET Α.Ε. και από τότε αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό της στο νομό Ημαθίας.
Από τον Δεκέμβριο του 1996 και πάντα σε συνεργασία με την FORTHNET, λειτουργεί κόμβος Internet και στη Βέροια, ο οποίος στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Computer Life.
Από το Μάρτιο του 2008, η εταιρία λειτουργεί και το FORTHNET SHOP στη Βέροια.
Η COMPUTER LIFE Ν. Ημαθίας, δίνοντας έμφαση τόσο στην κατασκευή και διάθεση λογισμικού, όσο και στη συνολική - υψηλής στάθμης - υποστήριξη των προϊόντων που διαθέτει, κατάφερε τα τελευταία 20 χρόνια να δημιουργήσει ένα δυναμικό και αξιόπιστο προφίλ.
Με στρατηγική τη διατήρηση της καλής φήμης μας, την απόκτηση νέων πελατών, την δημιουργία πιστών πελατών και την αύξηση του μεριδίου αγοράς, εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το παγκοσμίως γνωστό πρότυπο ISO 9001:2008, με απόλυτη δέσμευση, πίστη και αφοσίωση, σε κάθε επίπεδο διοίκησης, σε όλες μας τις υπηρεσίες, διαθέτοντας τους κατάλληλους κάθε φορά χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους.

Ο έλεγχος και η  επιβεβαίωση της επιτυχίας μας γίνεται με τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη.


>> Προηγούμενη σελίδα...