Η COMPUTER LIFE Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-τητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TUV RheinlandHellas S.A.

Αναλώσιμα CAD/CAM


ΧΑΡΤΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θερμοκολλητικό χαρτί
Διαστάσεις cm : 081 - 101 - 111 - 122 - 152 - 162 - 182 - 202


ΧΑΡΤΙΑ ΚΟΠΤΗΡΙΟΥ

Χαρτί κοπτηρίου - Διάτρητο
Διαστάσεις cm στα 80gr : 101 - 122 - 152 - 162 - 182 - 202
Διαστάσεις cm στα 60gr : 101 - 152
Διαστάσεις cm στα 110gr : 152 - 182

Craft - Πάγκου
Διαστάσεις cm : 081 - 101 - 122 - 152 - 162 - 182 - 202

Νάυλον
Διαστάσεις cm με Πάχος (microns) 15-25-30:
140 - 150 - 210 - 230 - 240 - 250 - 260 - 275 - 280