Η COMPUTER LIFE Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-τητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TUV RheinlandHellas S.A.

ERP Πλέξις

Το ERP «Πλέξις» είναι λογισμικό πακέτο, που μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρόκληση να διαχειριστεί όλες τις διαδικασίες και εντολές που απαιτούνται για τη δημιουργία του ενδύματος και να οργανώσει κάθε τομέα της παραγωγικής διαδικασίας, από το σχεδιασμό και την προδιαγραφή του ενδύματος, ως την πώληση και τη διαχείριση της αποθήκης.
Πίσω από τις άψογα σχεδιασμένες φόρμες διαχείρισης βρίσκεται μια δυναμική βάση δεδομένων με δεκάδες συνδέσεις και αυτοματισμούς, που προσφέρει εκπληκτική ταχύτητα χρήσεως και πολλές καινοτομίες.
Η κάλυψη που προσφέρει σε όλες τις πτυχές για την κατασκευή του ενδύματος δεν αφαιρεί τίποτα από τη λειτουργικότητα και την ευελιξία του: οι εγγραφές μπορεί να ολοκληρώνονται αμέσως ή να μένουν ημιτελείς και να συμπληρώνονται στη συνέχεια χωρίς κανένα διαχειριστικό κόστος.
Το ERP «Πλέξις» χωρίζεται σε τρία βασικά τμήματα:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Λειτουργίες και διαδικασίες της εφαρμογής
• Πελάτες - Προμηθευτές
• Αποθήκη Ετοίμων
• Αγορές - Παραγγελίες Αγορών
• Πωλήσεις - Παραγγελίες Πωλήσεων
• Λιανικές Πωλήσεις
• Ταμείο
• Αξιόγραφα
• Φορητά Τερματικά / Bar Code
• Reports
• Χρηματοοικονομική αρχειοθέτηση
• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
• ISO - Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας
• Επικοινωνία με εξωτερικές εφαρμογές μέσω ODBC

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Λειτουργίες και διαδικασίες της εφαρμογής
• Γενική Λογιστική
• Αναλυτική Λογιστική
• Instrastat
• Φ.Π.Α.
• Απαλλακτικά
• Μισθοδοσία
• Πάγια
• Υποδομή
• Reports
• Χρηματοοικονομική παρακολούθηση
• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
• ISO - Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας
• Επικοινωνία με εξωτερικές εφαρμογές μέσω ODBC 


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Λειτουργίες και διαδικασίες της εφαρμογής
• Υποδομή -  Οργάνωση εταιρείας
• Διαχείριση δειγμάτων
• Τεχνικές προδιαγραφές - Προκοστολόγηση
• Παραγγελιοληψία
• Προγραμματισμός - έλεγχος προμηθειών
• Διαχείριση αποθήκης
• Προγραμματισμός - έλεγχος παραγωγής
• Εκτέλεση παραγγελιών
• Αποκοστολόγηση - επιμερισμός εξόδων
• Reports
• Χρηματοοικονομική παρακολούθηση
• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
• ISO - Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας
• Επικοινωνία με εξωτερικές εφαρμογές μέσω ODBC